Collection of Soil Algae

Pro veřejnost

Naše sbírka půdních řas a sinic obsahuje několik stovek kmenů, které pochází z nejrůznějších částí světa. Mnoho z nich bylo vyizolováno z Evropy, ale hojně zastoupeny jsou také sinice a řasy z polárních i tropických oblastí. Mikroorganismy přítomné ve sbírce byly získány z nejrůznějších půd - ať už třeba pouští, lesů, polí, nebo výsypek. Některé pochází dokonce i z jeskyní či sopečného popela. 

Sbírka vznikla jako příruční pracovní sbírka A. Lukešové již v roce 1986. Později se stala součástí sbírek organismů biologického centra (BCCO - Biology Centre Collections of Organisms). Hlavním posláním sbírky je přispět k poznání a uchování diverzity půdních mikroskopických řas a sinic z různých prostředí i zeměpisných oblastí. Sinice a řasy hrají v půdě řadu důležitých rolí a některé z nich produkují i různé aktivní metabolity, jako například toxiny, látky s protizánětlivými i protinádorovými účinky, a podobně.

Činnost sbírky je umožněna zejména díky podpoře Biologického centrem AV ČR, v.v.i. a výzkumných projektů Strategie AV21 Záchrana a obnova krajiny a Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (2015-2019) podpořených Akademií věd České republiky.

Pokud byste se o půdních řasách a sinicích rádi dozvěděli více, kontaktujte prosím kurátorku sbírky Ing. Alenu Lukešovou, CSc. (luksa@upb.cas.cz)

 

O naší sbírce i funkcích řas a sinic v půdě se můžete něco dozvědět zde:

 

Příběh biologických sbírek

https://www.bc.cas.cz/clanky/clanek-detail/3930-pribehy-biologickych-sbirek/

Bez půdy to nepůjde

https://www.upb.cas.cz/clanky/clanek-detail/5470-bez-pudy-to-nepujde/

Své znalosti si můžete vyzkoušet v našem mini AlgoKvízu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8jYPaDkkPzbCoN5KcULr2uKWbKVRs3WlmQXywh1CoUKvfEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Naživo jste se s námi mohli potkat:

Země živitelka, 29. - 31. 8. 2021, České Budějovice (foto M. Kubátová)

  

Maker Day, Objevárium, 26. 6. 2021, České Budějovice (foto M. Kubátová)

Our partners